Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Sidebar


Články

Prečítané diela

Hlášky

Projekty

Tagy

Twitter


blog:odborny:2019-05-10-changing_the_default_banner_notification_time

Changing the default banner notification time

By default, Mac OS X displays notification banners just for a few short seconds. Here's a quick way to change how long the Notification Center banners should be shown before they disappear.

Changing the default value

The prefs value responsible for the display time is bannerTime of com.apple.notificationcenterui.

  1. Open Terminal
  2. Type in
    defaults write com.apple.notificationcenterui bannerTime -int SECONDS
  3. Done!

The system default value can then be restored by typing:

defaults delete com.apple.notificationcenterui bannerTime

Original source of solution is here.

Comments

blog/odborny/2019-05-10-changing_the_default_banner_notification_time.txt · Posledná úprava: 2020/09/04 10:52 od Róbert Toth